Diabetes type 2 kurs, mai 2018 Stord

Kurs , 07.05.2018-08.05.2018 , Lærings- og meistringssenteret

For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen.
For å betre kunne meistre kvardagen med diabetes tilbyr diabetes- teamet eit undervisningsopplegg om diagnosen i samarbeid med lærings- og meistringssenteret.


Helsepersonell vil halde innlegg om behandling og komplikasjonar, og det vil bli lagt tilrette for erfaringsutveksling mellom deltakerane gjennom heile forløpet. Ta kontakt med Diabetesteamet v/ Stord sjukehus for ytterligare informasjon om programmet. 

 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
07.05.2018-08.05.2018 
Klokkeslett
08:00-14:30 
Stad
Stord sjukehus
  
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Kontakt
Diabetesteamet Stord sjukehus, Helse Fonna HF