Diabetes type 2 kurs, 2019 Odda

Kurs , 16.01.2019-17.01.2019 , Lærings- og meistringssenteret

For deg med diabetes type 2 som føler behov for meir opplæring og kunnskap om diagnosen, og dine pårørande.
For personar med kronisk sjukdom er god opplæring og vidare meistring av eiget liv like viktig som medisinsk behandling.

Odda sjukehus tilbyr 2 dagars kurs til pasientar med diabetes type 2. Målet er at deltakaren skal oppleve auka meistring og tryggleik til eigen sjukdom. Kursa er eit samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukerar, pasientar og pårørande.

Vi ønskjer å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerane på våre kurs, og bruker derfor rikeleg tid på erfaringsutveksling. 

Kursets innhald:

  • Om diagnose og behandling
  • Medisiner
  • Seinkomplikasjonar
  • Eigenomsorg og blodsukkermåling
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthald
  • Fotpleie
  • Informasjon frå Diabetesforbundet
  • Erfaringsutveksling
Alle som deltek på kurs kan ha med seg ein pårørande (gratis for pårørande). Frist for å melde på pårørande er 11.01.19.
Det er venteliste for kursa, og du treng tilvising frå lege for å kunne delta. Etter at tilvisinga er behandla vil du få tilsendt meir informasjon og spesifikk dato for kurset du får plass på.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta


For å delta treng du tilvising frå lege. 

Egenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort. 
Etter at tilvisinga er behandla vil pasienten få tilsendt meir informasjon og spesifikk dato for kurset han/ho får plass på.

Når og kor

Dato
16.01.2019-17.01.2019 
Klokkeslett
09:00-14:30
Stad
Odda sjukehus
3 etg. sjukeheimsbygget ved Odda sykehus
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Innlegg frå
Lege, diabetessykepleiar, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, brukerrepresentantar 
Kontakt
For meir informasjon: ring tlf. 53651228 eller 53651161
 
Meir informasjon
inga.baltaduonyte@helse-fonna.no