"Det barna ikkje veit har dei vondt av" Etne, nov 2018

Temakveld , 01.11.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Foredraget er retta mot foreldre, føresette, besteforeldre, trenarar alle som har kontakt med barn.

Etne kommune har bedt Inge Nordhaug frå RVTS - Vest (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging) om å halde eit innlegg for pårørande/nettverk 01. november i Etne.


Tid: Torsdag 01.11.18 kl. 18.00 - 20.00

Stad: Skakkesenteret i Etne, den store Kinosalen

Gratis kino for barna i litlesalen samstundes

Inge har arbeidd som klinisk sosionom innan barne- og ungdomspsykiatrien i nærare 30 år. Denne kvelden skal han undervise i korleis å snakke med barn om vanskelege tema. Han vil blant anna gåinnom tankar og følelsar, sorg, sjukdom, skilsmisse, seksualitet, rus, vald og overgrep. 

 Føredraget er gratis og det vil bli servert frukt og kaffi/te.

Vi gjer merksam på at det i litlesalen vil bli spelt gratis kino for barn til foreldra som skal på foredrag. Det er viktig at barna må kunne gå på kino åleine eller ha følgje av nokon.

Ta kontakt med elisabeth.lunde@etne.kommune Tlf: 53758000 dersom spørsmål.

Når og kor

Dato
01.11.2018 
Klokkeslett
18:00-20:00
Stad
Skakkesenteret i Etne, den store kinosalen.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Etne kommune  
Innlegg frå
RVTS-Vest 
Kontakt
Ta kontakt med elisabeth.lunde@etne.kommune Tlf: 53758000 dersom spørsmål.
 
Meir informasjon
elisabeth.lunde@etne.kommune  
Tid: Torsdag 01.november kl. 18.00-20.00

Stad: Skakkesenteret i Etne, den store Kinosalen

Foredragshaldar:  Inge Nordhaug RVTS - Vest