Helsenorge

Cøliakikurs 2022

Kurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha henvisning for å delta.

Beskrivelse

Kurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.

Kurset er meint å gi pasient og pårørande økt kunnskap om diagnosen cøliaki. Lege held innlegg om diagnosen (årsak, arvelegheit og behandling), ernæringsfysiolog underviser om glutenfritt kosthald, og ein erfaringsrepresentant fortel om hans/hennar oppleving av å leve med sjukdommen over tid. Vi ønskjer å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerane på våre kurs, og bruker derfor rikeleg tid på erfaringsutveksling. 

Kursets varighet: 1 dag.

 

For å delta treng du tilvisning frå lege