Cøliaki kurs april 2020 Haugesund

Kurs, 24.04.2020, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som har cøliaki, eller er forelder til barn med cøliaki.

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått diagnosen cøliaki. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Kurset er meint å gi pasient og pårørande økt kunnskap om diagnosen cøliaki.

Litt om programinnhald:

  • Kva er cøliaki? v/lege (årsak, arvelegheit og behandling)
  • Glutenfritt kosthald v/ernæringsfysiolog
  •  Å leve med ein kronisk sjukdom v/lærings- og meistringssenteret
  • Erfaringsinnlegg v/brukarrepresentant som fortel om hans/hennar oppleving av å leve med sjukdommen over tid.

Vi ønskjer å legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerane på våre kurs, og bruker derfor rikeleg tid på erfaringsutveksling. Det vil òg informerast om div tilbud i omegn, bl.a bakeskule.

Kursets varighet: 1 dag, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta treng du tilvising frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

Når og kor

Dato
24.04.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00
Stad
Grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no