Barn som pårørande: Hvem tar vare på meg?

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 20.09.2018

Temadag med fokus på hvordan barn og unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre eller søsken med alvorlig somatisk eller psykisk sykdom.

Målgruppe for temadagen er ansatte i skole og barnehage, ansatte i barnevernet, helsepersonell, helsesøstre, studenter, frivillige og andre med interesse for barn og ungdom.

PROGRAM

08:30 – 09:00             Kaffe og registrering 

09:00 – 09:30             Kunstnerisk innslag og velkommen ved varaordfører i Haugesund 

09:30 – 09:50             Det å være barn / ungdom som pårørende, ved representanter fra Ungdomsrådet i Helse Fonna 

09:50 – 10:30             Hva sier familiene selv, funn fra forskning. Barn som pårørende, ved Randi Værholm 

10:30 – 10:45             Pause 

10:45 – 11:15             Lovverk, rettigheter og plikter - barn som pårørende i helsevesenet, ved jurist hos Fylkesmannen i Rogaland, Anders Kvadsheim Mygland 

11:15 – 11:45             Pårørendesenteret presenterer pårørendeprogrammet.  

11:45 – 12:30             Lunch 

12:30 – 13:00             BarnsBeste, nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende 

13:00 – 13:15             Pause 

13:15 – 14:55             Krise- og sorgreaksjoner ved alvorlig sykdom - et familieperspektiv, ved Marianne Straume, organiserer pause etter behov 

14:55 – 15:00             Oppsummering og avrunding av dagen ved Randi Værholm                     

 

Det vil være ulike stands i vrimleområdet ved auditoriet hele dagen, bl.a. fra Kreftforeningen, HVL, FOUSAM, Kreftomsorg Rogaland, Veiledningssenteret, etc.


Når og kor

Dato
20.09.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00
Stad
Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund
 
Meir informasjon
unni.birkeland@haugesund.kommune.no  

Påmelding innan 13. september

  • Ansatte i Haugesund kommune melder seg på via kurskalenderen på intranett.
  • Eksterne deltakere melder seg på via www.haugesund.no/kurs (velg fanen som heter "Kurs helse og omsorg"
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.