HELSENORGE

Autismekurs småbarn

Kurs for foresatte til nydiagnostiserte småbarn med autisme.
Kurset rettar seg mot småbarn og barnehagebarn.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

.

INNHALD

Dette er eit kurs for foresatte til barn med nydiagnostisert autisme. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på.

Kurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved autisme, kommunale ordningar og kvardagen i familien.

Representant frå Autismeforeningen deltek med informasjon om foreningen og erfaringar med kordan det er å vere foresatt for eit barn med autisme.

PROGRAM

Vi gjennomgår tema som: 

  • Kva er eigentleg Autisme?
  • Å være foreldre til eit barn med autisme
  • Innlegg frå Autismeforeninga
  • PPT
  • Kvardagen i familien når eit barn har autisme, fokus på søsken
  • Kommunale ordningar og rettigheiter 
  • Anbefalte tiltak
  • Erfaringsdeling og drøfting

Innlegg på kurset blir holdt av representanter frå habiliteringstjenesta, PPT, Autismeforeninga, "Kurs i regi av Bufetat" og brukarrepresentant. 


PRAKTISK INFORMASJON

Kurset går over 2 dager på dagtid. Det vil leggast opp til diskusjonar i gruppe og i plenum.

Det er ønskeleg at begge dei foresatte deltek på kurset. Foresatte har rett til fri frå jobb for å delta. Dette gjelder også sjølvstendig næringsdrivande.

Det blir servert kaffi, te og litt frukt på kurset. Lunsj kan enten tas med eller kjøpast i butikk eller på Amanda Storsenter.

Informasjon om overnatting, reise, eigenandel m.m. finner du her.


NYTTIG INFORMASJONSMATERIELL FRÅ KURSET 

Kjem...

GODE NETTSIDER

Brukarrepresentant

Autismeforeningen - https://autismeforeningen.no, https://autismeforeningen.no/rogaland/

Søsken

 

Kommunen

NAV

 

Habilitering

 

BUFETAT Hva med oss?

 

Annet:Fann du det du leita etter?