Autismekurs, foreldre oktober 2018, Haugesund

Kurs , 04.10.2018-05.10.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for foresatte til nydiagnostiserte barn med autisme
Kurs for foresatte til barn med autisme

Kurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved autisme, kommunale ordningar og kvardagen i familien.

Representant frå Autismeforeningen deltek med informasjon om foreningen og erfaringar med kordan det er å vere foresatt for eit barn med autisme.

Kurset går over to dagar, og kurset vert heldt ved BUP sine lokaler.

Det er ønskjeleg at begge dei foresatte deltek på kurset. Foresatte har rett til fri frå jobb for å delta. Dette gjelder også sjølvstendig næringsdrivande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.

 


Når og kor

Dato
04.10.2018-05.10.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Stad
BUP Haugesund
Kurset arrangerast av Haugesund Sjukehus v/ Habiliteringstenesten i samarbeid med BUP. Kurset foregår i BUP sine lokaler.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna