Autismekurs, barn mars 2018, Haugesund

Kurs , 15.03.2018-16.03.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for foresatte til barn med autisme
Kurset har fokus på informasjon om, behandling av og oppfølging ved autisme, kommunale ordningar og kvardagen i familien.

Representant frå Autismeforeningen deltek med informasjon om foreningen og erfaringar med kordan det er å vere foresatt for eit barn med autisme.

Kurset går over to dagar.

Det er ønskjeleg at begge dei foresatte deltek på kurset. Foresatte har rett til fri frå jobb for å delta. Dette gjelder også sjølvstendig næringsdrivande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta


For å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.


 

Når og kor

Dato
15.03.2018-16.03.2018 
Klokkeslett
09:00-14:30 
Stad
BUP Haugesund
Kurset arrangerast av Haugesund Sjukehus v/ Habiliteringstenesten i samarbeid med BUP. Kurset foregår i BUP sine lokaler.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna  
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.