Astmakurs okt/nov 2018, Haugesund

Kurs , 17.10.2018-14.11.2018 , Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.

Kurset inneheld bl.a informasjon om diagnosen astma, behandlingsforløp, kordan trene og kva som er god anfallsmeistring. Individuell behandlingsplan blir utarbeid.

Kurset går over to dagar; 17.10.18 og 14.11.18, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta


For å delta treng du tilvisning frå lege. 

Eigenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.


Når og kor

Dato
17.10.2018-14.11.2018 
Klokkeslett
09:15-15:15 
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna