Astmakurs april/mai 2020, Haugesund

Kurs, 22.04.2020-20.05.2020, Lærings- og meistringssenteret

Kurs for deg som har astma, og dine pårørande.

Dette er eit kurs for deg som nyleg har fått diagnosen astma. Det er venteliste for kursa, og vi minner om at du treng tilvising frå lege for å delta. Du vil, etter at tilvisinga er behandla, få tildelt spesifikk dato for kurset du blir sett opp på. 

Kurset inneheld bl.a informasjon om diagnosen astma, behandlingsforløp, kordan trene og kva som er god anfallsmeistring. Individuell behandlingsplan blir utarbeid.

Vi gjer merksam på at kurset går over to dagar, og grunna byggearbeid på Haugesund Sjukehus vil all kursvirksomheit skje i kursrom 103, i 1.etg på Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å deltaFor å delta treng du tilvisning frå lege. 

Egenandel tilsvarande ein poliklinisk konsultasjon vil belastas om du ikkje har nådd opp til beløpet for frikort.


Når og kor

Dato
22.04.2020-20.05.2020 
Klokkeslett
09:15-15:15
Stad
I byggeperioden til Haugesund Sjukehus vil alle LMS-kurs arrangerast ved leigde lokaler hos Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Meir informasjon
lms.haugesund@helse-fonna.no (vi ber deg om å ikkje sende sensitiv informasjon per e-post)