ALAT

Analysenavn

ALAT

Synonymnavn

Alaninaminotransferase, ALT, glutamat pyruvat transaminase, GPT

Prøvemateriale

Serum

Utføres ved

Haukeland Sjukeshus: Sjå analyseoversikten


Haugesund, Stord, Odda

Bakgrunn

ALAT er et enzym som  katalyserer overføring av en  aminogruppe fra alanin til alfa‐ketoglutarat.  (nitrogenkilde til ureasyklus). Noe ALAT‐ aktivitet kan påvises i mange vev, men aktiviteten er særlig høy i lever, der enzymet er lokalisert til

Indikasjon

Mistanke om leversykdom,og kontroll av parenkymatøse leversykdommer.   

Prøvetakingsrutiner

Unngå langvarig stase

Referanseområde

Barn 0 ‐ 18år:    <59 U/L   

Kvinner    >18år:    10    ‐    45    U/L   

Menn >18år:     10 ‐ 70 U/L  

Tolking av funn

Kun høye verdier har klinisk betydning.Svært forhøyede verdier: 10‐100 ganger øvre referansegrense, sees ved hepatitt av ulike etiologier. Ved akutt virushepatitt vil s‐ ALAT være forhøyet tidlig i sykdomsforløpet (før pasienten blir ikterisk), nå sitt maksimum om lag når

Analytisk variasjon

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Analysevolum

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Holdbarhet

Aaaaaaaaaaaaaaa

Elementtype?

aaaaaaaaaaaaaa

Bane

Aaaaaaaaaaaaaaa