Mi helse

- digitale tenester for deg som er pasient

Logg inn

Tenester når du logger inn

 

  • Kjernejournal: Her kan helsepersonell raskt og sikkert ha tilgang til opplysingane dei treng for å hjelpe deg. Du kan sjølv legge inn opplysingar du meiner bør vere der.
  • Pasientjournal: Du kan sjå dokumenta i pasientjournalen din og kven som har sett på dei.
  • Melding: Du kan sende melding til oss, for eksempel om du vil bytte time eller har spørsmål om timen din.
  • Timeavtalar: Sjå alle timeavtalene dine på nett.
  • Henvisning: Sjekk om den er vurdert eller om du er tildelt time, sjå kven som har tilvist deg og kontaktinformasjon til sjukehuset der tilvisinga er sendt.
  • E-reseptar: Vi har samla e-reseptane dine. Sjå dine reseptar og medisinar.
  • Vaksiner: Sjå vaksinasjonsstatus for deg sjølv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk. Merk at det kan vere vaksiner som ikkje er med. 

mihelse-logginn1.jpg