Kontakt

Helse Fonna HF består av Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, og dessutan dei fire distriktpsykiatriske sentra, Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS. Administrasjonsstad er i Haugesund.

​​​​​​​​​​​Posta​dresse​​

​Helse Fonna, Postboks 2170, 5504 Haugesund

​Te​​lefon

52 73 20 00

E-post

post@helse-fonna.no
NB! Ikkje send personopplysingar eller andre sensitive o​pplysingar på e-post.

A​dresser

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Odda sjukehus

Sjukehusvegen 1, 5750 Odda

Stord sjukeh​​us

Tysevegen 64, 5416 Stord 

Valen sj​ukehus

Sjukehusvegen 26, 5451 Valen​

Finn oss på kartet

Haugesund sjukehus

Stord sjukehus

Odda sjukehus

Valen sjukehus

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.